Meerdere overtredingen bij controles op varend ontgassen binnenvaart

Op verschillende plaatsen in het land is tijdens geplande actiedagen afgelopen weken gecontroleerd op varend ontgassen. Na meldingen door snuffelpalen (e-noses), een burgermelding en handhaving met een politiedrone is bij 4 schepen aan boord nader onderzoek gedaan. In 2 gevallen was na grondig onderzoek geen sprake van een overtreding van de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADN). Een tankschip was in overtreding door in dichtbevolkt gebied op de Lek te ontgassen. Het ging daarmee door tot in stedelijk Rotterdam.

Een ander tankschip ontgaste benzinedampen in strijd met de ‘Regeling benzinevervoer in mobiele tanks 2006’. Dit schip deed dat ook nog eens in dichtbevolkt gebied. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zal tegen beide veroorzakers proces-verbaal opmaken voor het varend ontgassen.

Controles drones landelijke eenheid

De Landelijke Eenheid (LE) van de politie was actief met drones op het Schelde-Rijnkanaal en het Hollandsch Diep bij de monding van de Dordtsche Kil. In totaal werden 37 tankschepen gecontroleerd, waarbij 1 schip door de LE bezocht werd. Dit schip voldeed aan de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De LE raadpleegt de inspecteurs van de ILT regelmatig over de ADN-regelgeving en de Regeling benzinevervoer.

Samenwerking provincie en landelijke diensten

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de DCMR Milieudienst Rijnmond hebben een groot aantal e-noses en geven regelmatig meldingen van mogelijk varend ontgassen door aan de ILT. De ILT werkt met andere omgevingsdiensten, waaronder Midden- en West-Brabant, aan verdergaande samenwerking om de inzet van e-noses uit te breiden. De ILT analyseert met medewerking van Rijkswaterstaat de meldingen die binnenkomen.

Wat is varend ontgassen?

Uit tankschepen -tijdens het varen- met ventilatoren ladingresten in de buitenlucht blazen is  ‘varend ontgassen’. Op deze manier verwijderen schippers restanten van een vloeibare lading en kunnen ze een nieuwe lading -met een andere stof- aan boord nemen.

Onwenselijk, maar soms nog toegestaan

Varend ontgassen is onwenselijk en belast omwonenden, de bemanning van schepen en het milieu. Het gebruiken van ontgassingsinstallaties aan de wal is het beste voor mens en milieu. Toch is varend ontgassen momenteel nog onder voorwaarden toegestaan. Europese regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren (het ADN) zijn hierbij van kracht. De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert samen met omgevingsdiensten, politie en Rijkswaterstaat of schippers aan de regels van het ADN en de Wet vervoer gevaarlijke stoffen voldoen. Als een schip in overtreding is, bijvoorbeeld door in dichtbevolkt gebied te ontgassen, dan volgt een sanctie.

Naar een verbod op varend ontgassen

Een aantal landen, waaronder Nederland, bereiden een verbod op varend ontgassen voor (het CDNI). Na ratificatie van dit verdrag wordt het stapsgewijs verboden bepaalde stoffen te ontgassen en moet gebruik gemaakt worden van ontgassingsinstallaties die de ladingresten opvangen.

Op zoek naar een ADN Veiligheidsadviseur?

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagramby feather
Geplaatst in ADN, Veiligheidsadviseur en getagd met , , , .