Het vervoer van niet met een toximeter meetbare giftige stoffen

Over de binnenwateren worden grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoerd. De grootste hoeveelheden worden in bulk in tankschepen vervoerd: schepen die aan de eisen van het ADN voldoen en uitgerust zijn met verschillende type ladingtanks. Ook in droge ladingschepen (schepen met een laadruim) worden onder het ADN vloeibare gevaarlijke stoffen vervoerd, voornamelijk in (tank)containers.

Voor een aantal stoffen die worden vervoerd zijn geen geschikte meetbuisjes beschikbaar, terwijl een toximeter is voorgeschreven voor het vervoer van deze stoffen. Hier kan niet aan worden voldaan, terwijl het vervoer van deze stoffen over water gewenst is en veilig vervoerd kan worden. Hiervoor moet echter de wetgeving worden aangepast.


Eisen van het ADN

Afhankelijk van het UN-nummer, de gevarenklasse en classificatiecode van een gevaarlijke stof zijn in de tabellen A en C van het ADN de voor de stof specifieke vervoersvoorwaarden te vinden. Tabel A beschrijft de voorschriften voor droge ladingschepen, tabel C beschrijft deze voor tankschepen. Een onderdeel hiervan is de kolom betreffende de vereiste ‘speciale uitrusting’, waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen voor de bemanning, vluchtmaskers en gasdetectiemeters.

Voor het vervoer van brandbare stoffen (vlampunt onder de 60° C) wordt een brandbaar gasdetector “EX” voorgeschreven, oftewel een explosiemeter. Bij stoffen die onder klasse 6.1 vallen (de giftige stoffen), stoffen van alle overige klassen waar bij de “T” (van Toxic) in de classificatie is opgenomen als bijkomend gevaar én voor stoffen met CMR-eigenschappen van de Categorie 1A of 1B (overeenkomend met de H-zinnen H350, H340 en H360) wordt de toximeter “TOX” voorgeschreven in de vervoersvoorwaarden.

Deze toximeter is omschreven als “TOX: Een giftigheidsmeter die geschikt is voor de huidige en voorgaande lading, inclusief toebehoren en gebruiksaanwijzing”. Meestal bestaat de toximeter uit  een hand-balgpomp met een slang eraan waarbij in het einde van de slang een meetbuisje moet worden geplaatst, zodat vanaf dekhoogte onder in een lege ladingtank of laadruim veilig gemeten kan worden, zonder dat deze hoeft te worden betreden. De meetbuisjes zijn veelal stofspecifiek. (lees verder in Chemische logistiek magazine)

Op zoek naar een ADN Veiligheidsadviseur?

 

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagramby feather
Geplaatst in ADN, Veiligheidsadviseur en getagd met .