Het vervoer van niet met een toximeter meetbare giftige stoffen

Over de binnenwateren worden grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoerd. De grootste hoeveelheden worden in bulk in tankschepen vervoerd: schepen die aan de eisen van het ADN voldoen en uitgerust zijn met verschillende type ladingtanks. Ook in droge ladingschepen (schepen met een laadruim) worden onder het ADN vloeibare gevaarlijke stoffen vervoerd, voornamelijk in (tank)containers. Voor een […]