Tegemoetkoming Rijnvarenden binnenvaart van kracht

Wellicht geen berichtgeving in de directe relatie tot de ADN Veiligheidsadviseur, maar wellicht relevant nieuws voor onze cliënten. Rijnvarenden in loondienst die tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 dubbele premies hebben betaald, bijvoorbeeld in Luxemburg en Nederland, kunnen onder voorwaarden de premies die zij in een ander land van de rijnvarendenovereenkomst hebben betaald, […]