Risicobeheer en preventie

Een belangrijk onderdeel van het werk van een ADN veiligheidsadviseur is het identificeren en beheren van risico’s. Dit omvat het ontwikkelen en implementeren van veiligheidsplannen en -procedures om ongevallen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken.   https://www.adn-veiligheidsadviseur.eu/     by

Het vervoer van niet met een toximeter meetbare giftige stoffen

Over de binnenwateren worden grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoerd. De grootste hoeveelheden worden in bulk in tankschepen vervoerd: schepen die aan de eisen van het ADN voldoen en uitgerust zijn met verschillende type ladingtanks. Ook in droge ladingschepen (schepen met een laadruim) worden onder het ADN vloeibare gevaarlijke stoffen vervoerd, voornamelijk in (tank)containers. Voor een […]

Rijkswaterstaat wil automatisch vliegende drones op de binnenvaart

Rijkswaterstaat wil op meerdere plekken langs de vaarwegen in Nederland kisten met automatisch vliegende drones zetten. Die drones zijn met een druk op de knop vanuit de Verkeerspost Nijmegen te activeren als er iets op het water gebeurt. Dit met name voor de binnenvaart en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Maar ook voor andere inzet. […]

Tegemoetkoming Rijnvarenden binnenvaart van kracht

Wellicht geen berichtgeving in de directe relatie tot de ADN Veiligheidsadviseur, maar wellicht relevant nieuws voor onze cliënten. Rijnvarenden in loondienst die tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 dubbele premies hebben betaald, bijvoorbeeld in Luxemburg en Nederland, kunnen onder voorwaarden de premies die zij in een ander land van de rijnvarendenovereenkomst hebben betaald, […]

Bij elkaar laden: ‘loading on top’ of ‘blenden on board’

Binnen het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren in tankschepen worden veel mengsels vervoerd. De meeste brandstoffen die worden vervoerd bestaan uit mengsels, waarbij de normen eindspecificaties bevatten; de samenstelling kan variëren, maar als het mengsel binnen vastgestelde kaders valt mag dit worden toegepast als bijvoorbeeld benzine, gasolie en stookolie. Eind 2016 heeft de […]

Meerdere overtredingen bij controles op varend ontgassen binnenvaart

Op verschillende plaatsen in het land is tijdens geplande actiedagen afgelopen weken gecontroleerd op varend ontgassen. Na meldingen door snuffelpalen (e-noses), een burgermelding en handhaving met een politiedrone is bij 4 schepen aan boord nader onderzoek gedaan. In 2 gevallen was na grondig onderzoek geen sprake van een overtreding van de regels voor het vervoer […]

Contactgegevens België inzake de ADN

Dit transport is onderworpen aan de voorschriften van verschillende internationale verdragen afhankelijk van de vervoersmodus: het RID (spoor), het ADR (weg), het ADN (binnenscheepvaart), de IMDG-code (maritieme scheepvaart) en de Technische instructies van de ICAO (luchtvaart). De bijlagen aan deze verdragen worden om de twee jaar aangepast aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang. De Federale […]

taken van ADN Veiligheidsadviseur nader onder de loep

De functie en de taken van ADN Veiligheidsadviseur nader onder de loep

De ADN veiligheidsadviseur heeft onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider in de eerste plaats tot taak om er, binnen de grenzen van de betrokken activiteiten van de onderneming, met alle mogelijke middelen en maatregelen voor te zorgen dat deze activiteiten gemakkelijker met inachtneming van de toepasselijke regelgeving en onder optimale veiligheidsvoorwaarden kunnen plaatsvinden. De taken […]