Contactgegevens België inzake de ADN

Dit transport is onderworpen aan de voorschriften van verschillende internationale verdragen afhankelijk van de vervoersmodus: het RID (spoor), het ADR (weg), het ADN (binnenscheepvaart), de IMDG-code (maritieme scheepvaart) en de Technische instructies van de ICAO (luchtvaart). De bijlagen aan deze verdragen worden om de twee jaar aangepast aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang.

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is bevoegd voor het spoor-, maritiem- en luchtvaartvervoer van gevaarlijke goederen. Als gevolg van de 6e staatshervorming en de overdracht van bevoegdheden van het federale naar het gewestelijk niveau zijn de verschillende gewesten bevoegd geworden voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) en via de binnenscheepvaart (ADN), daarnaast zijn de gewestelijke bevoegde overheden ook bevoegd geworden voor het opleiden en certificeren van de veiligheidsadviseurs ADR, ADN en RID.

Voor vragen over het ADR of het ADN dient u zich dan ook tot de bevoegde gewestelijke overheidsdiensten te wenden:
Vlaanderen: 02/553 78 45 of adr@mow.vlaanderen.be (link stuurt een e-mail)
Brussel: 02/204 12 44 of adr@gob.brussels (link stuurt een e-mail)
Wallonië 081 33 66 60 of adr.adn@spw.wallonie.be (link stuurt een e-mail)

FOD Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

Directie Veiligheid, Beveiliging en Milieu

Dienst Gevaarlijke Goederen

Tel: 02 277 39 04 of 02 277 30 34

Mail: rid-tped@mobilit.fgov.be

 

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagramby feather
Geplaatst in ADN, ADR en getagd met , , , .